1. đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng những gợi ý chuyên nghiệp. Để có được kỹ thuật hợp lý nhất cho dây chuyền sản xuất.

2. bán hàng sẽ làm theo đơn đặt hàng và báo cáo cho khách hàng tình hình sản xuất thực tế mỗi một tuần.


Dịch vụ trực tuyến 24 giờ và giúp khách hàng giải quyết các vấn đề càng sớm càng tốt. Cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết và sách hướng dẫn sử dụng cho khách hàng để hỗ trợ lắp đặt máy. Chúng tôi cũng cung cấp kỹ thuật có mặt tại nhà máy của khách hàng để lắp đặt và thử nghiệm. Phục vụ trọn đời cho khách hàng của chúng tôi. Whatsapp: +86 18651137702 sophia@packermachinery.cn