Máy tiện, máy phay và máy khoan. Máy hàn điện khác, máy hàn hồ quang argon, máy hàn vỏ bọc khí, máy cắt plasma, máy cắt, máy uốn. Và một số thiết bị xử lý khác.